Za solarno grijanje (solari u funkciji grijanja priključeni na akumulator toplote mini toplane) koristimo solare sa vakuumskim cijevima. Ovi solari rade čak i samo pri dnevnoj svjetlosti (u instalaciji cijevi je plin koji ključa na 35 °C).

 

Prednosti solarnog grijanja:

  • Besplatna energija
  • Nema emisije CO2 tokom rada
  • Ovi sistemi rade efikasno ljeti i zimi.

 

 

 

Kako radi solarno grijanje sa vakuumskim cijevima

 

Solarni kolektor sa vakuumskim cijevima sastoji se od određenog broja vakuumskih cijevi koji se postavljeni u kolektor od mesinga. Vakuumska cijev u sebi ima bakarnu cijev koja na kraju ima prošireni cilindrični dio koji se utakne u kolektor. Plin koji se nalazi u bakarnoj cijevi nakon ulaska u prošireni dio se hladi predajući toplotu kolektoru, odnosno mediju koji struji kroz kolektor. Ohlađeni plin se vraća u cijevi gdje se ponovo zagrijava. Ovaj kružni ciklus se neprekidno ponavlja dokle god ima sunčevog zračenja i dnevne svjetlosti. Tečnost koja struji kroz kolektor se postepeno zagrijava primajući sukcesivno toplotu od jedne cijevi do druge.

Solarna automatika upravlja radom pumpe koja tjera tečnost kroz kolektore. Energija se putem izmjenjivača (unutrašnji ili vanjski) predaje vodi u akumulatoru. Ohlađeni glikol se vraća u kolektor na ponovno zagrijavanje. Ovaj kružni ciklus se ponavlja sve dok je razlika u temperaturi između izlaza na solarnom kolektoru i temperature na donjem dijelu akumulatora toplote veća od zadane (obično 7-8 °C).

Korištenje solarne energije u funkciji grijanja i potrošne tople vode (PTV)

 

Akumulator toplote je mjesto izmjene energije. Da bi dobijenu energiju od solarnih kolektora mogli koristiti za grijanje i PTV dovoljno je da tom energijom ugrijemo vodu u akumulatoru toplote a ostalo radi već postavljeni sistem.

Solarni izmjenjivač se postavlja u donji dio akumulatora toplote. Svi povrati u akumulator toplote se postavljaju iznad izmjenjivača, da bi voda u akumulatoru toplote bila uvijek hladna i time omogućavala  nesmetani rad solara.

 

Solarni sistemi grijanja – pouzdani i fleksibilni

Solarnom energijom uglavnom nećemo uspjeti pokriti cjelogodišnje prosječne potrebe za toplotnom energijom. Ono se mora dopunjavati («peglati») sa eko kotlom na biomasu, toplotnom pumpom, električnim grijačima i dr. generatorima toplote.

 

Solarni kolektori

 

Razlikujemo dvije vrste solarnih kolektora koji se koriste u solarnim sistemima: vakuumski cijevni i pločasti kolektori.