Akumulatori topline predstavljaju srce sistema MINI TOPLANA.

S obzirom da je princip rada bilo koje MT suštinski isti i uloga akumulatora topline je ista.
Svi elementi MT koji pretvaraju energiju (eko kotlovi, solarni kolektori, električni grijači) prebacuju toplu vodu u akumulator topline.
Ovako akumulirana topla voda se cijevima i cijevnom armaturom preko razdjelnika isporučuje direktno potrošačima ili indirektno – putem lamelarnih i drugih izmjenjivača (ako je u pitanju npr. topla sanitarna ili tehnološka voda).

 

Procesi pretvaranja i distribucije toplotne energije su dva odvojena procesa koji mogu ali i ne moraju biti istovremeni.
Akumulatori topline se rade od konstrukcionog čelika Č.0361 varenjem u zaštitnoj atmosferi argona i CO2. Konstrukcioni oblici su različiti, zavisno od toga da li je sistem grijanja pod pritiskom (zatvoreni) ili je otvoreni sistem (sa pritiskom od 1 bar) a sve u skladu sa odgovarajućim standardima u ovoj oblasti.
Akumulatori se zaštićuju osnovnim premazom ili epoksi premazom.

 

Akumulatori topline se izoliraju folijom POLYNUM (ekvivalent 10 cm kamene vune i kamenom vunom u rolni debljine 50 do 100 mm (zavisno od prečnika).
Ako se akumulatori topline smještaju van zgrade onda se dodatno zaštićuju podcinčanim limom u boji za vanjsku upotrebu.
Pored priključaka za eko kotao, grijače, solare, izmjenjivače topline akumulatori su opremljeni i senzorom nivoa, termometrima potrebnim za vođenje procesa u MT.
U stabilnom režimu rada temperatura u donjem dijelu akumulatora topline ne treba da padne ispod 50 ºC.
Korištenje tople vode iz akumulatora topline zavisi od režima rada korisnika i prema njemu se određuje, u svakom konkretnom slučaju, i režim loženja eko kotlova.