Jakupović+Co, d.o.o. kao preduzeće sa višegodišnjim iskustvom bavi se projektovanjem i montažom:

 

    • Mini toplana na biomasu
    • Solarnim grijanjem
    • Izradom i ugradnjom eko kotlova na pirolizu
    • Izradom i ugradnjom akumulatora toplote i
    • Izradom i ugradnjom peći na pirolizu za mala ložišta.